Zasady współpracy

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług oferta współpracy dostosowywana jest indywidulanie do potrzeb Klienta.

Zasadniczą formułą współpracy z podmiotami gospodarczymi stosowaną przez Kancelarię jest umowa o stałej, kompleksowej współpracy (obsłudze prawnej firm). Ten rodzaj współpracy pozwala w naszej ocenie  najpełniej i najbardziej wnikliwie poznać naszego partnera, jego specyfikę i potrzeby, a w konsekwencji świadczyć pomoc prawną w sposób najbardziej efektywny. Oczywiście przyjmujemy także zlecenia indywidualne tak od przedsiębiorców, jak i osób nie będących przedsiębiorcami.

 

Formą współpracy cieszącą się największa popularnością wśród naszych Klientów jest rozliczenie w oparciu o comiesięczny ryczałt. Tak rozliczna stała obsługa prawna pozwala na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych indywidulanie w umowie o stałą obsługę prawną.  Korzyści płynące z tej formy obsługi to optymalizacja kosztów poprzez określenie stałej stawki wynagrodzenia, bieżąca pomoc prawną we wszystkich aspektach prowadzonej działalności oraz dokładne zaznajomienie się Kancelarii z organizacją obsługiwanego podmiotu czemu świadczone usługi będą dokładnie dopasowane do potrzeb Klienta. W zależności od ustaleń z Klientem praktykujemy również rozliczenia oparte wyłącznie o stawkę godzinową, gdzie nasze wynagrodzenie stanowi iloczyn indywidualnie uzgadnianej stawki oraz ilości przepracowanych godzin. W ostatnich latach coraz bardziej popularne wśród naszych Klientów jest rozliczenia hybrydowe, z ryczałtem obejmującym określoną ilość godzin pracy oraz stawką godzinową rozliczaną po przekroczeniu miesięcznego limitu.

 

Kancelaria oferuje również obsługę doraźną, która polega na wykonaniu indywidualnego zlecenia Klienta lub prowadzeniu określonej sprawy. W takim wypadku – przy ustalaniu wysokości honorarium brane są pod uwagę czynniki takie jak stopień merytorycznej zawiłości sprawy, przewidywany nakład pracy Kancelarii czy oczekiwany termin wykonania zlecenia.