Krzysztof Psota Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska powstała w lutym 2015 roku w oparciu o doświadczenie kancelarii indywidualnej prowadzonej przez radcę prawnego Krzysztofa Psotę działającej na rynku usług prawnych od początku lat dwutysięcznych. Zawiązanie spółki pozwoliło na rozszerzenie działalności z województwa Śląskiego na obszar całego kraju. Obecnie zespół składa się ze wspólników: radcy prawnego Krzysztofa Psoty oraz radcy prawnego Przemysława Rejdaka, a także grona specjalistów prawa posiadających doświadczenie i wiedzę prawniczą, jak również umiejętności rozwiązywania sporów oraz wprowadzania najbardziej optymalnych dla Klienta rozwiązań. Zespół kancelarii stale rozwija się poprzez udział w szkoleniach, nawiązywaniu współpracy z ekspertami w dziedzinach pozaprawnych oraz rozszerzaniu oferowanych usług aby jak najpełniej spełnić oczekiwania Klientów. Poszczególni prawnicy Kancelarii posługują się językami: angielskim, francuskim i niemieckim.

Kancelaria Radców Prawnych - Miasto widok w stronę nieba

O kancelarii

Kim jesteśmy?

Krzysztof Psota Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska powstała w lutym 2015 roku w oparciu o doświadczenie kancelarii indywidualnej prowadzonej przez radcę prawnego Krzysztofa Psotę działającej na rynku usług prawnych od początku lat dwutysięcznych. Zawiązanie spółki pozwoliło na rozszerzenie działalności z województwa Śląskiego na obszar całego kraju. Obecnie zespół składa się ze wspólników: radcy prawnego Krzysztofa Psoty oraz radcy prawnego Przemysława Rejdaka, a także grona specjalistów prawa posiadających doświadczenie i wiedzę prawniczą, jak również umiejętności rozwiązywania sporów oraz wprowadzania najbardziej optymalnych dla Klienta rozwiązań. Zespół kancelarii stale rozwija się poprzez udział w szkoleniach, nawiązywaniu współpracy z ekspertami w dziedzinach pozaprawnych oraz rozszerzaniu oferowanych usług aby jak najpełniej spełnić oczekiwania Klientów. Poszczególni prawnicy Kancelarii posługują się językami: angielskim, francuskim i niemieckim.

Co robimy?

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem doradztwa prawnego przede wszystkim małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych koncentrując się na kompleksowej obsłudze prawnej spółek handlowych mając na celu efektywne i sprawne prowadzenie bieżącej działalności firmy.

Zakres obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmuje – udzielanie porad prawnych oraz konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie i przygotowywanie umów handlowych, redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych związanych z postępowaniem przed sądem powszechnym oraz administracyjnym, obsługę windykacyjną, egzekwowanie należności od dłużników, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów, akcji, podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji, uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami Klientów, monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności danego Klienta i bieżące informowanie o tych zmianach oraz wiele innych. Kancelaria zapewnia również wsparcie osobom fizycznym w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych i związanych z prawem pracy, prawem karnym i w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi we wszystkich instancjach.

W zakresie naszej obsługi prawnej są podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze transportu, produkcji przemysłowej, logistyki, handlu międzynarodowego, górnictwa, kultury, sztuki, obrotu paliwami gazowymi i wielu innych.